Regels

Regels

Elk lid houdt zich aan hetgeen is vastgelegd in statuten en reglementen van de vereniging en de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen van de KNVB. Voor u als toekomstig lid zijn hieronder de belangrijkste punten samengevat.

U wordt geacht:

 • de belangen van vereniging en KNVB niet te schaden;
 • geregeld deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, voorzover daarvoor aangezocht;
 • de contributie, verhoogd met door de algemene vergadering vastgestelde toeslagen, te voldoen;
 • zich als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging, en indien dit structureel niet mogelijk is, zich in te zetten bij tijdelijke acties of mee te helpen bij kleine klussen;
 • de door de KNVB aan u opgelegde boetes te betalen, tenzij het bestuur anders beslist;
 • bij adreswijziging de ledenadministratie hiervan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis te stellen;
 • mede zorg te dragen voor goed gebruik en/of beheer van roerende en onroerende zaken, eigendom van en/of in gebruik bij de vereniging en de, voor de gebruikte (sport) accommodatie geldende, voorschriften na te leven;
 • aanwijzingen van het bestuur, commissies en door hen aangewezen functionarissen op te volgen;
 • respect te tonen, in woord en gebaar, voor andere leden, vrijwilligers, gasten en bezoekers en het gezag van de scheidsrechter te accepteren

Verder geldt:

 • Beschadiging aan eigendommen van de vereniging of aan eigendommen van andere verenigingen en/of van door haar gehuurde of in bruikleen ontvangen goederen, komt voor rekening van de veroorzaker(s) van de geleden schade. Het te vergoeden bedrag wordt door het bestuur vastgesteld.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging, ontvreemding of zoekraken van eigendommen van haar leden.
MW Bedrijfskleding
 • Lubberink & co accountants en belastingadviseurs
  Albert Heijn Leek
  Jasicamp Caravan- en Campertechniek
  ING
  Radus
 • Roelvink Advocatenkantoor B.V.
  Telecom Service Groep
  Argo schoonmaakservice
  VDH Products BV
  Sportcentrum Leek
 • Liewes Roden
  Zuiderveld
  Tegels & Trends
  Makelaardij Nienoord
  De Koning Groningen
 • Kamminga & Partners Makelaars
  WM Veenstra Print Druk Sign Mail
  Ep Mulder Leek
  Rodenburghal Leek
  Miko Koffie Noord
 • Jumbo Maripaan Groep
  Autorijschool G. de Vries
  Borsch Advocatuur
  Hessel Hairfashion Leek
  Bakkerij van Esch
 • Kort Woonkomfort
  De Man Mode & Jeans
  Veltins
  Martini Reclamemakers BV
  Tripio Financiële Diensten
 • Machinefabriek Poelstra
  Vrumona BV
  Topwurk Uitzendbureau
  Jonkman Garantiemakelaars
  Comvorm Lederluxe
 • van der Molen transport
  Huizinga De Vries Notarissen
  Hypotheekservice Leek
  Regiobank Leek
  Mewin
 • Datas
  Alan Accountants en Adviseurs
  Adviesgroep Vrije Beroepen
  Maat & Van der Veen B.V.
  Café Restaurant Max Otter
 • Hubo Tjoelker Leek
  Veenhuizen Bedrijfswagens en Bedrijfsauto's BV
  Joke's Visdomein
  Slagerij Meatpoint
  T.O.P. Technisch Opgeleid Personeel
 • Auto de Groot Haren B.V
  Ubels Assurantiën B.V.
  Samen Zorgen voor Elkaar
  Vroegindewey
  gBOU Heerenveen
 • Kleurrijk Schilders
  Rabobank Noordenveld West Groningen
  Smidts Tolbert - Smidts Autogroep
  Bos Incasso
  Prolyte Group supplies truss, staging and hoists
 • Art Systems B.V.
  De Houthal Bouwmaterialen B.V.
  Catering Noord
  Klusbedrijf B. Zantinga
  Abiant uitzendgroep
 • Stroop raadgevende ingenieurs B.V.
  Kleiker Assurantiën
  VCN Mass Turning
  InfoLeek
  Wierenga Accountantskantoor
 • Autobedrijf Wierenga
  Kenders Bouw
  AA drink
  Fitclub Rodenburg
  Schildersbedrijf Jos Dasselaar
 • Schuiling Wonen & Slapen
  Kuperus hengelsport
  Sap Financiële Diensten
  Schildersbedrijf Wander
  DA Leek
 • Studio Bert Gort
  Pizzeria Sa Perda Longa
  Sylvaphane Plastics B.V.
  Heys Schoenmode
  HANOS Groningen
 • Hummel Recycling