Regels

Regels

Elk lid houdt zich aan hetgeen is vastgelegd in statuten en reglementen van de vereniging en de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen van de KNVB. Voor u als toekomstig lid zijn hieronder de belangrijkste punten samengevat.

U wordt geacht:

 • de belangen van vereniging en KNVB niet te schaden;
 • geregeld deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, voorzover daarvoor aangezocht;
 • de contributie, verhoogd met door de algemene vergadering vastgestelde toeslagen, te voldoen;
 • zich als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging, en indien dit structureel niet mogelijk is, zich in te zetten bij tijdelijke acties of mee te helpen bij kleine klussen;
 • de door de KNVB aan u opgelegde boetes te betalen, tenzij het bestuur anders beslist;
 • bij adreswijziging de ledenadministratie hiervan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis te stellen;
 • mede zorg te dragen voor goed gebruik en/of beheer van roerende en onroerende zaken, eigendom van en/of in gebruik bij de vereniging en de, voor de gebruikte (sport) accommodatie geldende, voorschriften na te leven;
 • aanwijzingen van het bestuur, commissies en door hen aangewezen functionarissen op te volgen;
 • respect te tonen, in woord en gebaar, voor andere leden, vrijwilligers, gasten en bezoekers en het gezag van de scheidsrechter te accepteren

Verder geldt:

 • Beschadiging aan eigendommen van de vereniging of aan eigendommen van andere verenigingen en/of van door haar gehuurde of in bruikleen ontvangen goederen, komt voor rekening van de veroorzaker(s) van de geleden schade. Het te vergoeden bedrag wordt door het bestuur vastgesteld.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging, ontvreemding of zoekraken van eigendommen van haar leden.
MW Bedrijfskleding
 • VCN Mass Turning
  Kuperus hengelsport
  Comvorm
  Hessel Hairfashion Leek
  Roelvink Advocatenkantoor B.V.
 • Veenhuizen Bedrijfswagens en Bedrijfsauto's BV
  Hubo Tjoelker Leek
  Café Restaurant Otter
  De Houthal Bouwmaterialen B.V.
  Mewin
 • Veltins
  ING
  Jumbo Maripaan Groep
  Samen Zorgen voor Elkaar
  Martini Reclamemakers BV
 • Rabobank Noordenveld West Groningen
  DVEN Accountantskantoor
  Radus
  Kamminga & Partners Makelaars
  Miko Koffie Noord
 • Liewes Roden
  Adviesgroep vrije beroepen
  Sportcentrum Leek
  Kleurrijk Schilders
  Joke's Visdomein
 • InfoLeek
  Kenders Bouw
  Smidts Tolbert - Smidts Autogroep
  Bos Incasso
  Rodenburghal Leek
 • Argo schoonmaakservice
  Albert Heijn Leek
  Slagerij Meatpoint
  Heys Schoenmode
  Hummel Recycling
 • Kootstra Accountants BV
  T.O.P. Technisch Opgeleid Personeel
  Schildersbedrijf Wander
  Schuiling Wonen & Slapen
  Schildersbedrijf Jos Dasselaar
 • HANOS Groningen
  Topwurk Uitzendbureau
  Zuiderveld
  Quarts Tegels & Natuursteen
  WM Veenstra Print Druk Sign Mail
 • Makelaardij Th. van der Laan
  Studio Bert Gort
  Catering Noord
  Jasicamp Caravan- en Campertechniek
  Café de Buurvrouw
 • Autorijschool G. de Vries
  Scheerhoorn Bloemencentrum
  Stroop raadgevende ingenieurs B.V.
  Wierenga Accountantskantoor
  Hypotheekservice Leek
 • Jumbo Leek
  Jonkman Garantiemakelaars
  Makelaardij Nienoord
  Fitclub Rodenburg
  Borsch Advocatuur
 • Klusbedrijf B. Zantinga
  Abiant uitzendgroep
  Kleiker Assurantiën
  ArbeidsHerstel
  Ubels Assurantiën B.V.
 • De Man Mode & Jeans
  Autorijschool Alfré/Rijles 2GO
  Kort Woonkomfort
  Telecom Service Groep
  Friesland Lease BV
 • Lubberink & co accountants en belastingadviseurs
  Ep Mulder Leek
  Prolyte Group supplies truss, staging and hoists
  Pizzeria Sa Perda Longa
  Vroegindewey
 • Machinefabriek Poelstra
  buro 4B
  Maat & Van der Veen B.V.
  VDH Products BV
  Tripio Financiële Diensten
 • Tegels & Trends
  Lijfering Drankengroothandel
  Bakkerij van Esch
  De Koning Groningen
  VM Service BV
 • Instituut Renkema
  Sylvaphane Plastics B.V.
  Datas
  Vrumona BV
  La Pasión Delicatessen
 • Adviesgroep Vrije Beroepen
  van der Molen transport
  Sap Financiële Diensten
  Alan Accountants en Adviseurs