Regels

Regels

Elk lid houdt zich aan hetgeen is vastgelegd in statuten en reglementen van de vereniging en de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen van de KNVB. Voor u als toekomstig lid zijn hieronder de belangrijkste punten samengevat.

U wordt geacht:

 • de belangen van vereniging en KNVB niet te schaden;
 • geregeld deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, voorzover daarvoor aangezocht;
 • de contributie, verhoogd met door de algemene vergadering vastgestelde toeslagen, te voldoen;
 • zich als vrijwilliger in te zetten voor de vereniging, en indien dit structureel niet mogelijk is, zich in te zetten bij tijdelijke acties of mee te helpen bij kleine klussen;
 • de door de KNVB aan u opgelegde boetes te betalen, tenzij het bestuur anders beslist;
 • bij adreswijziging de ledenadministratie hiervan binnen veertien dagen schriftelijk in kennis te stellen;
 • mede zorg te dragen voor goed gebruik en/of beheer van roerende en onroerende zaken, eigendom van en/of in gebruik bij de vereniging en de, voor de gebruikte (sport) accommodatie geldende, voorschriften na te leven;
 • aanwijzingen van het bestuur, commissies en door hen aangewezen functionarissen op te volgen;
 • respect te tonen, in woord en gebaar, voor andere leden, vrijwilligers, gasten en bezoekers en het gezag van de scheidsrechter te accepteren

Verder geldt:

 • Beschadiging aan eigendommen van de vereniging of aan eigendommen van andere verenigingen en/of van door haar gehuurde of in bruikleen ontvangen goederen, komt voor rekening van de veroorzaker(s) van de geleden schade. Het te vergoeden bedrag wordt door het bestuur vastgesteld.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging, ontvreemding of zoekraken van eigendommen van haar leden.
MW Bedrijfskleding
 • Vroegindewey
  Samen Zorgen voor Elkaar
  Albert Heijn Leek
  Ep Mulder Leek
  Regiobank Leek
 • VDH Products BV
  Art Systems B.V.
  Zuiderveld
  Klusbedrijf B. Zantinga
  Wierenga Accountantskantoor
 • Adviesgroep Vrije Beroepen
  Schuiling Wonen & Slapen
  Café Restaurant Max Otter
  Abiant uitzendgroep
  Autorijschool G. de Vries
 • Jasicamp Caravan- en Campertechniek
  Machinefabriek Poelstra
  Tegels & Trends
  Maat & Van der Veen B.V.
  Hypotheekservice Leek
 • Kleurrijk Schilders
  Autobedrijf Wierenga
  Lubberink & co accountants en belastingadviseurs
  Bakkerij van Esch
  Jumbo Maripaan Groep
 • Kamminga & Partners Makelaars
  Hubo Tjoelker Leek
  Sportcentrum Leek
  HANOS Groningen
  Veenhuizen Bedrijfswagens en Bedrijfsauto's BV
 • Sylvaphane Plastics B.V.
  Comvorm Lederluxe
  T.O.P. Technisch Opgeleid Personeel
  Hummel Recycling
  Prolyte Group supplies truss, staging and hoists
 • Mewin
  Borsch Advocatuur
  Auto de Groot Haren B.V
  Veltins
  Catering Noord
 • AA drink
  Radus
  Kenders Bouw
  Slagerij Meatpoint
  WM Veenstra Print Druk Sign Mail
 • Joke's Visdomein
  Schildersbedrijf Wander
  Tripio Financiële Diensten
  Schildersbedrijf Jos Dasselaar
  Alan Accountants en Adviseurs
 • Datas
  ING
  De Man Mode & Jeans
  Univé Noord-Nederland
  Rabobank Noordenveld West Groningen
 • Topwurk Uitzendbureau
  Kleiker Assurantiën
  VCN Mass Turning
  De Koning Groningen
  Hessel Hairfashion Leek
 • Kuperus hengelsport
  Fitclub Rodenburg
  Liewes Roden
  Vrumona BV
  Huizinga De Vries Notarissen
 • Martini Reclamemakers BV
  Stroop raadgevende ingenieurs B.V.
  van der Molen transport
  Rodenburghal Leek
  Bos Incasso
 • Jonkman Garantiemakelaars
  Heys Schoenmode
  Sap Financiële Diensten
  Studio Bert Gort
  Makelaardij Nienoord
 • De Houthal Bouwmaterialen B.V.
  Smidts Tolbert - Smidts Autogroep
  Pizzeria Sa Perda Longa
  Argo schoonmaakservice
  gBOU Heerenveen
 • InfoLeek
  Ubels Assurantiën B.V.
  DA Leek
  Kort Woonkomfort
  Roelvink Advocatenkantoor B.V.
 • Telecom Service Groep
  Miko Koffie Noord