Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Voetbalvereniging VEV’67 wil zich, met haar sponsoren, graag presenteren aan allen die in aanraking komen met onze vereniging.

Onze organisatie draait om ruim zevenhonderd (700) voetballers, die actief zijn op de trainings- en wedstrijdvelden. Om deze organisatie mogelijk te maken zijn bijna 300 vrijwilligers elke week in de weer, zodat de jeugdspelers en senioren hun favoriete sport kunnen beoefenen. De vereniging kan niet zonder deze enthousiaste, groeiende, groep vrijwilligers. Naast de vrijwilligers zijn vele anderen betrokken bij de vereniging: vrienden van VEV’67, supporters, het Gemeentebestuur, stichting Autisport en deelnemers vanuit het bedrijfsleven in de gemeente Leek e.o. De sponsoren van VEV’67 vormen een vaste waarde voor de vereniging. Hun bijdrage is onmisbaar om aan de wensen van onze organisatie te kunnen voldoen. Wij zijn zeer  verheugd met hun support.

Het afgelopen voetbaljaar stond natuurlijk in het teken van ons 50-jarig jubileum. Al kort na de festiviteiten is de focus weer op de toekomst gericht, zodat de vereniging ook de komende jaren blijft bloeien en boeien. Op de laatste Algemene Leden Vergadering is door verschillende commissies al een klein tipje van de sluier opgelicht. De kleedkamers worden toekomstbestendig gemaakt en we willen verduurzamen door de veldverlichting te vervangen door LED. Op de agenda staat ook de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld en onderzoekt een commissie of het mogelijk is een 2e kunstgrasveld te verwezenlijken, zodat de (te) krappe trainingscapaciteit kan worden opgelost.

De goede samenwerking met de gemeente mag ook benadrukt worden, voorbeelden hiervan zijn:

• de aanleg van het het 4e wedstrijdveld, waarop komend speeljaar al gevoetbald kan worden,

• uitbreiding van de ballenvangers op het grastrainingsveld,

• de geweldige inspanningen die zijn verricht om veld 1 bespeelbaar te krijgen,

• de aanleg van 52 extra parkeerplaatsen.

Vanuit de jeugdafdeling is het plan gepresenteerd om dit seizoen te starten met de Beweegacademie. Naast voetbaltechnische training is binnen de Beweegacademie veel ruimte voor breedtesport (o.a. volleybal, atletiek, judo en turnen). VEV’67 hoopt hiermee meer kinderen te bereiken en mede hierdoor bewegingsarmoede tegen te gaan.

Sportief gezien gaat het VEV’67 voor de wind; zowel de senioren als de jeugd spelen op aansprekend niveau, waarbij het eerste elftal zich helaas net niet wist te handhaven op het eerste klasse niveau, maar daarentegen wel het Leekster Voetbalgala op haar naam wist teschrijven. Voor de nieuwe trainer Johan Pitstra ligt dus een mooie doelstelling in het verschiet zo snel als mogelijk terug te keren naar de 1e klasse. Dit seizoen is er binnen alle vertegenwoordigende elftallen voldoende talent aanwezig om mooie resultaten te laten zien.

De inspanningen die de jeugdafdeling in de zomerperiode heeft verricht vormen hiertoe een prima ondersteuning. Het is haar gelukt om een goede, efficiënte en daadkrachtige organisatie neer te zetten waarbij zowel het prestatieve aspect maar ook voetbal als breedtesport aandacht krijgt.

De grootste uitdaging ligt volgens de bestuursleden om de groei van onze vereniging dusdanig te laten plaatsvinden dat de kernwaarden van onze vereniging gewaarborgd blijven. Naast de prestatieve uitdagingen vinden we het minstens zo belangrijk dat VEV’67 een duidelijke maatschappelijke rol binnen haar omgeving vervult. De ingezette activiteiten ten behoeve van het damesvoetbal, de nieuwe leden van het Autiteam en de komst van het zogenaamde Walking Football (voor 65+) dragen hier in grote mate aan bij.

In de maand juni heb ik prachtige voorbeelden kunnen zien waar onze club toe in staat is; Het Jantje Beton Toernooi waar 1.100 kinderen een prachtig toernooi hebben mogen spelen en ook de afsluitende familiedag was weer een groot succes. Dit soort activiteiten zorgt voor velen en ook bij ondergetekende voor een grote glimlach op het gezicht.

Bovenstaande illustreert dat het uitgangspunt is dat de vereniging en de bijbehorende accommodatie een plezierige ontmoetingsplek moet kunnen zijn voor iedereen!We wensen iedereen die betrokken is bij onze vereniging een gezond en sportief seizoen 2018-2019 toe.

Namens het bestuur,

Emo de Vries, voorzitter CVV VEV’67

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!